Powitanie

Rejestracja jako partner

Akceptacja umowy przez partnera

Dodawanie karnetu

U┼╝ycie i aktywacja karnetu